Nieuws 29/05/12

Schoolprojecten / VMBO

Met het Casparus College, het VMBO in Weesp, is een driejarig schoolproject opgezet: ‘Oorlogsdomein’. Een samenwerking tussen de school, de Stichting Nationale Herdenkingen Weesp en Het Domijn.

In 2012 was hierbij het thema: ‘Sterke vrouwen in oorlogstijd’ .

Aan de hand van dat thema werden de brugklassers begeleid om de oorlogservaringen waarvan zij via zelf samengestelde interviews kennisnamen, om te zetten in beeldende kunst en uit te werken tot een documentairefilm. De interviews werden gehouden met een Syrische en een Iraanse vrouw, die hun eigen land ontvluchtten en in ons land asiel vonden. De portretten van de sterke vrouwen werden op straat in Weesp geëxposeerd.