Het Domijn
Op een mooie locatie
in het groen ligt een
creatief werklandgoed:
Het Domijn

Coöperatie Het Domijn U.A. wordt bevolkt door een veertigtal leden, die allen creatieve beroepen uitoefenen. Beeldende kunst, fotografie, visuele communicatie, theater, literatuur, decorbouw, meubeldesign en uitvoering, metaalbewerking, architectuur, muziek etc., kortweg te benoemen als: autonome kunsten, toegepaste kunsten, uitvoerende kunsten, ambachten en ondersteuning van die gevarieerde disciplines.

Activiteit

Het Domijn in Museum Weesp

Het Domijn is een bijzondere samenwerking aangegaan met Museum Weesp.

In de expo-serie Made in Weesp presenteert het museum werk van kunstenaars van ons creatieve werklandgoed.

Verwonder u over de makers van nu en kom kijken naar alweer de tweede kunstenaar in deze expo-serie: Thijs Wieman.

De tentoonstelling is te bezichtigen vanaf 14 april.

Nieuws 18/01/23

‘Erfgoed en ruimte’ op Het Domijn

Studenten van de VU en Reinwardt Academie werken de hele maand januari op Het Domijn.

In interdisciplinaire teams behandelen ze vraagstukken op het snijvlak van samenleving, erfgoed, architectuur, stedenbouw en landschap, uitgaand van het oude fabriekscomplex en van de omringende natuur, dat nu het creatief werklandgoed Het Domijn beslaat.

De studenten gaan uit van cultuurhistorische, natuurhistorische en architectuurhistorische waarden, de (markt)waarde in ontwikkeling en transformatie van het terrein tot en met de (immateriële waarde) voor de gemeenschap.

Bij de eindpresentatie presenteert elk team zijn adviesrapport en een kleine tentoonstelling op Het Domijn.

Leden

CREATIEVE INITIATIEVEN
GEVEN HET TERREIN EEN
EIGEN KARAKTER

Gastatelier

Sinds 1 januari 2017 heeft Het Domijn een gastatelier waar kunstenaars van buiten het terrein tijdelijk kunnen werken. Het gastatelier is momenteel gesloten.