Nieuws 15/05/01

IVW Geeft marinecomplex niet op

De Dienst Domeinen meldt in de zomer van 2001 dat alle strategische plekken van Rijksdomeinen worden vastgehouden.  Er zullen met de gebruikers onderhandelingen worden gestart over een erfpachtcontract. De Industrie Vereniging Weesp gaat er alles aan doen om dit tegen te gaan, zo meldt het Weesper Nieuws van dinsdag 15 mei 2001.

De Industrie Vereniging Weesp tracht via een kort geding te verhinderen dat de Domeinen het terrein aan de gebruikers in erfpacht geven. De boosheid wordt ook gericht op de gemeente, die gebrek aan daad kracht wordt verweten. De voorzitter van IVW, grote motor achter de aankoopplannen, legt uiteindelijk zijn voorzitterschap neer. Groen Links meldt dat de weergave van het gebeuren, zoals geschetst door de afgetreden voorzitter van de Industrie Vereniging, een karikatuur van de werkelijkheid is.