Nieuws 18/01/23

‘Erfgoed en ruimte’ op Het Domijn

Studenten van de VU en Reinwardt Academie werken de hele maand januari op Het Domijn.

In interdisciplinaire teams behandelen ze vraagstukken op het snijvlak van samenleving, erfgoed, architectuur, stedenbouw en landschap, uitgaand van het oude fabriekscomplex en van de omringende natuur, dat nu het creatief werklandgoed Het Domijn beslaat.

De studenten gaan uit van cultuurhistorische, natuurhistorische en architectuurhistorische waarden, de (markt)waarde in ontwikkeling en transformatie van het terrein tot en met de (immateriële waarde) voor de gemeenschap.

Bij de eindpresentatie presenteert elk team zijn adviesrapport en een kleine tentoonstelling op Het Domijn.