Nieuws 28/06/13

Coöperatie Het Domijn koopt eigen terrein! HOERA!!!

Vanaf vandaag kunnen we ons werkelijk eigenaar noemen van Het Domijn!

Door een onuitroeibaar geloof in de eigen krachten hebben we stand gehouden. Natuur en Cultuur is niet bezweken onder de druk van groot kapitaal en ongebreidelde bouwwoede.