Home – EN

English Coöperatie Het Domijn U.A. wordt bevolkt door een veertigtal leden, die allen creatieve beroepen uitoefenen. Beeldende kunst, visuele communicatie, theater, literatuur, decorbouw, meubeldesign en uitvoering, metaalbewerking, architectuur, muziek etc., kortweg te benoemen als: autonome kunsten, toegepaste kunsten, uitvoerende kunsten, ambachten en ondersteuning van die gevarieerde disciplines.